Gaso g. 10, Beržoro km., Plungės raj.     +370 698 27056     pranas.prezenta@gmail.com

PIRKIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės”) nustato Pirkėjo ir kaimo turizmo sodyba „Auksinė gervė“, įsikūrusi Gaso g. 10, Beržoro km. Plungės rajonas, Lietuva (toliau „Pardavėjas”) tarpusavio teises bei pareigas, paslaugų įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, paslaugų naudojimo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su paslaugų pirkimu-pardavimu susijusias nuostatas.

1.2. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis jis turi teisę pirkti paslaugas pardavėjo internetinėje svetainėje.

1.3. Pirkti paslaugas svetainėje www.auksinegerve.lt turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų, įtėvių arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Užsisakyti paslaugas Pardavėjo internetinėje svetainėje Pirkėjas gali dviem būdais:

2.1.1. užsiregistruodamas internetinėje svetainėje ir įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį;

2.1.2. nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, dalyvaudamas svečio teisėmis.

2.2. Paslaugų kainos, nurodytos internetinėje svetainėje, galioja tik perkant šias prekes internetinėje svetainėje. Paslaugu kainos internetinėje svetainėje yra nurodytos įskaičius PVM mokestį.

2.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, užsakymo patvirtinimo lange pažymi varnelę “Sutinku su taisyklėmis ir sąlygomis”, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

2.4. Apie pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą Pardavėjo internetinėje svetainėje Pirkėjas informuojamas telefonu ar pranešimu, išsiųstu Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

3. Pirkėjo teisės

3.1 Pirkėjas turi teisę užsakyti paslaugas, pateikiamas Pardavėjo internetinėje svetainėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę prašyti grąžinti visą pinigų sumą už užsakytas ir apmokėtas paslaugas, jei užsakymas atšaukiamas ne vėliau kaip likus 72 valandoms iki atvykimo datos. Kitu atveju jis gali pretenduoti tik į sumą, kuri susidaro atskaičius trijų dienų užsakytos paslaugos kainą. Daugiau apie tai žr. 9. punktą.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti paslaugų kainą.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.

4.4. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys Pardavėjo internetinėje svetainėje būtų tvarkomi paslaugų pardavimo tikslais.

4.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos ir prisijungimo duomenų. Jeigu jis praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Pardavėją internetinėje svetainėje skelbiamu vienu el.pašto adresu. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę manyti, kad veiksmus internetinėje svetainėje atliko Pirkėjas.

4.6. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo-pardavimo sutartis naudodamiesi internetinės svetainės paslaugomis.

4.7. Tam, kad Pardavėjas galėtų suteikti Pirkėjui kokybiškas paslaugas Pardavėjo internetinėje svetainėje, Pardavėjas prašo leisti įrašyti Pirkėjo kompiuteryje / įrenginyje slapukus (angl. „cookies“). Įrašytą informaciją (slapukus) Pardavėjas naudos identifikuojant Pirkėją, kaip ankstesnį internetinės svetainės lankytoją, rinkdamas svetainės lankomumo statistiką. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Pirkėjo kompiuteryje / įrenginyje, tačiau tokiu atveju kai kurios internetinės svetainės funkcijos Pirkėjui gali būti neprieinamos. Savo sutikimą Pirkėjas bet kada gali atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamasis į Pirkėją bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

4.8. Pirkėjas atsako už Pardavėjo užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

4.9. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo internetine svetaine.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės svetainės darbo stabilumui bei saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti jam galimybę naudotis Pardavėjo internetinės svetainės internetiniu paslaugų užsakymu.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės svetainės veiklą be atskiro įspėjimo.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Pardavėjo internetinės svetainės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis internetinėje svetainėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei atskirame priede „Privatumo politika“, kuris pateikiamas Pardavėjo internetinėje svetainėje.

7. Paslaugų kokybės garantija

7.1. Kiekvienos Pardavėjo parduodamos paslaugos internetinėje svetainėje savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos paslaugos esančiame paslaugos aprašyme.

7.2. Pardavėjas atsako už internetinėje svetainėje pateiktų paslaugų aprašus ir kainas.

8. Paslaugų kainos ir apmokėjimo tvarka

8.1. Apmokėjimas už paslaugas vykdomas naudojant elektroninę mokėjimų sistemą paysera.lt. Vykdomas išankstinis apmokėjimas už paslaugas, suformavus paslaugos užsakymą ir nuspaudus mygtuką „Apmokėti“. Pirkėjas nukreipiamas į paysera.lt mokėjimo sistemą, kurioje jam sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į nurodytą Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybę už duomenų saugumą šiuo atveju prisiima paysera.lt sistema, kadangi visos finansinės operacijos vyksta jos sistemoje.

9. Pinigų grąžinimas

9.1. Pirkėjui gali būti grąžinta visa pinigų suma už užsakytas ir apmokėtas paslaugas tenkinant šias sąlygas:
9.1.1. jei užsakymas atšaukiamas ne vėliau kaip likus 72 valandoms iki atvykimo datos.
9.1.2. Atšaukimas turi būti atsiunčiamas internetinėje svetainėje nurodytu bendruoju el. pašto adresu arba paskambinus telefono numeriu, taip pat nurodytu internetinėje svetainėje, nurodant užsakymo numerį, užsakovo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis.

9.2. Jei atšaukimas įvyksta vėliau nei 72 val. iki atvykimo datos, Pirkėjui grąžinama pinigų suma, kuri lieka atskaičius triju paru užsakytų paslaugų pinigų kainą.

9.3. Grąžinami pinigai pervedami į Pirkėjo banko sąskaitą per 7 darbo dienas nuo paslaugos atsisakymo dienos.

10. Informacijos siuntimas

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia užsakymo formoje Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus (keitimai negalioja jau užsakytoms paslaugoms). Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje.

11.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, jis turite teisę jų atsisakyti, tačiau taip pat praranda teisę naudotis internetinės svetainės paslaugomis.

11.3. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi internetinės svetainės teikiamomis paslaugomis, manoma, kad jis sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

11.4. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derantis. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.5. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

PRIVATUMO POLITIKA
1. Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas ir internetinės svetainės operatorius (toliau – Pardavėjas) yra kaimo turizmo sodyba „Auksinė gervė“, Įsikūrusi Gaso g. 10, Beržoro km. Plungės rajonas, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@auksinegerve.lt.

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių Pardavėjo internetinėje parduotuvėje.

1.3. Šioje Politikoje vartojama sąvoka „Pirkėjo duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, susijusią su asmeniu (t. y. fiziniu asmeniu), arba/ir su juridiniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta.

1.4. Privatumo politika, į kurią įeina ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – „Politika“), reglamentuoja pagrindinius Pirkėjo duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Pardavėjas tvarkydamas Pirkėjo duomenis.

1.5. Ši Politika yra taikoma Pirkėjo duomenims, kurie renkami užsakant Pardavėjo paslaugas arba gaunami kitokiais apsilankymo Pardavėjo interneto svetainėje būdais, kai pateikiamos nuorodos į šią Politiką. Pardavėjo siūlomos paslaugos gali pateikti nuorodas į kitų bendrovių ar trečiųjų šalių, kurios turi savo privatumo politiką. Pardavėjas rekomenduoja susipažinti su toms paslaugoms taikoma privatumo politika. Pardavėjas neatsako už tokių paslaugų privatumo politiką ar turinį.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjo duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Politikos taisyklėmis.

2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

3. Pirkėjo duomenų tvarkymas

3.1. Užsisakydamas Pardavėjo internetinės svetainės paslaugas ir (arba) pateikdami Pirkėjo duomenis Pardavėjui, Pirkėjas išreiškia savo sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi taip, kaip toliau nurodyta šioje Politikoje. Jeigu Pirkėjas nesutinka su šia Politika, Pardavėjo internetine svetaine privalo nesinaudoti ir neteikti Pardavėjui savo duomenų.

3.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką arba paskambindamas telefono numeriu, kuris skelbiamas Pardavėjo internetinėje svetainėje. Tokiu atveju Pardavėjas turi įgyvendinti Pirkėjo prašymą ne ilgiau kaip per 4 darbo dienas.

3.3. Pardavėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą Pardavėjo internetinėje svetainėje teisę į privatumą. Pardavėjas renka ir naudoja Pirkėjo duomenis paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo duomenų tretiesiems asmenims, be Pirkėjo sutikimo, išskyrus Pardavėjo partnerius, kurių paslaugos yra su Pirkėjo užsakymu. Visais kitais atvejais Pirkėjo duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka (tame tarpe ir gindamas Pardavėjo teisėtus interesus civilinėse ar baudžiamosiose bylose).

3.5. Pirkėjo duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

3.6. Pardavėjas stengiasi nerinkti jokios informacijos iš asmenų, kurie yra jaunesni kaip 18-kos metų, ir nevykdyti su tokiais asmenimis jokių transakcijų. Tačiau, Pardavėjo duomenų bazėse gali atsirasti vaikų, kurių amžius nesiekia 18-kos metų, asmens duomenys, kadangi ne visada yra įmanoma tiksliai nustatyti lankytojo amžių. Tais atvejais, kai Pardavėjas reikalauja pateikti amžių, asmenims, kurie neturi 18-kos metų, Pardavėjas gali užblokuoti prisijungimą. Pardavėjas taip pat deda visas pagrįstas pastangas, kad iš Pardavėjo duomenų bazės būtų ištrinti nepilnamečių asmenų duomenys.

3.7. Pardavėjas prašo nepilnamečių be tėvų ar teisėtų globėjų sutikimo, nevykdyti jokių mūsų siūlomų prekių pirkimų ar nesiimti jokių su tuo susijusių veiksmų, išskyrus atvejus, kai įstatymuose numatyta kitaip.

3.8. Pardavėjas gali naudoti Pirkėjo duomenis atsakydamas į Pirkėjo prašymus, vykdydamas jo užsakymus ar kitais tikslais, siekiant užtikrinti Pirkėjo užsakymų vykdymą. Taip pat užkirsti kelią sukčiavimui ar kitam neteisėtam naudojimui, o taip pat sukčiavimo ar neteisėto naudojimo atvejų tyrimo tikslais.

4. Politikos taisyklių keitimas

4.1. Pardavėjas gali laikas nuo laiko keisti šią Politiką ar keisti, modifikuoti ar nutraukti prieigą prie Pardavėjo internetinės svetainės bet kuriuo metu, apie tai atskirai įspėdamas arba neįspėdamas. Pardavėjas rekomenduoja Pirkėjui laikas nuo laiko peržiūrėti šią Politiką, kad galėtų susipažinti su tokiais pakeitimais.

4.2. Politikos taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda Pardavėjo internetinėje svetainėje.

4.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Politikos taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.

4.4. Jei po Politikos taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Politikos taisyklių redakcija.

5. Informacijos pateikimas ir perdavimas

5.1. Visi pranešimai, susiję su Pirkėjo duomenų tvarkymu, Pardavėjui yra pateikiami elektroniniu paštu arba paštu, išsiunčiant laišką adresu, nurodytu Pardavėjo internetinėje svetainėje.

5.2. Atsakymą Pardavėjas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.

6. Slapukai (angl. cookies)

6.1. Slapukų naudojimo tikslai:

6.1.1. Internetinės svetainės užsakymo krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis internetine svetaine, iš Pirkėjo gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų nupirkti paslaugas internetu. Tokiu atveju Pirkėjo reikalaujama pateikti savo duomenis. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa Pirkėjo pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos Pirkėjas pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai Pirkėjas įkelia užsakytas paslaugas į krepšelį, o ištrinamas, kai Pirkėjas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).

6.2. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje Pirkėjo pasirinktų paslaugų krepšeliui formuoti ir pan.

6.3. Jokie Pirkėjo duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

6.4. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.